Waternet bagatelliseert bewonersklachten in de Grachtenmonitor 2016

Waternet heeft de Grachtenmonitor 2016 gepubliceerd. Voor de bewoners is naast de beschikbare ligplaatsen in de buurt of voor het huis, óók de overlast te water belangrijk.  Het aantal meldingen van overlast is nog schrikbarend hoog: 466 in 2016. Daarvan betreffen er 178 de Prinsengracht.

Waternet doet dit af met de melding dat “een kleine groep van 20 personen” verantwoordelijk is voor 42% van de meldingen. Alsof de overlast dan minder hinderlijk zou zijn. Als bewoners zich verenigingen hoeft niet elke individuele bewoners een melding te doen, maar Waternet schijnt dat niet te beseffen.

Op de website van Waternet kunt u overlast te water melden. Ook kunt u Overlast te Water melden via telefoonnummer 0900-9394.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Monitor Grachtengordel 2016

De nieuwe Monitor Grachtengordel 2016 met allerlei statistische gegevens over het Werelderfgoed Grachtengordel Amsterdam is gepubliceerd.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Toerisme en recreatie | Reacties uitgeschakeld voor Monitor Grachtengordel 2016

Eerste bewonersoverleg Pride Amsterdam 2017

Op 20 maart jl. heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de vergunningaanvraag voor de Pride Amsterdam 2017 (voorheen de Gay Pride) met ambtenaren van de gemeente Amsterdam en de organiserende Stichting Amsterdam Gay Pride. Zoals u weet is de Pride Amsterdam inmiddels een gemeentelijk project dat wordt aanbesteed. De Stichting Amsterdam Gay Pride heeft de aanbesteding, als enige inschrijver, gewonnen en het wederom organiseren.
De presentatie door de gemeente Amsterdam en een verslag van de bijeenkomst zijn op deze pagina in te zien of te downloaden.

Op de vergunningaanvraag voor de Pride Amsterdam zijn door omwonenden en andere belanghebbenden tot 23 april 2017 zienswijzen in te dienen.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Reacties uitgeschakeld voor Eerste bewonersoverleg Pride Amsterdam 2017

Eindelijk eenrichtingsverkeer op de Prinsengracht

Om de drukte op het water onder controle te krijgen, wordt de Prinsengracht eenrichtingsverkeer. Dit naast de al ingevoerde vermindering van de maximale vaarsnelheid van 7,5 naar 6 km per uur. Dit zal de overlast voor de bewoners verminderen en tevens de luchtkwaliteit sterk verbeteren en daarmee de gezondheid van de bewoners ten goede komen. Volgens Bureau Luchtkwaliteit verminderde de uitstoot door passerende ­boten met 63 procent tijdens een proefproject. De vaarrichting wordt van de Korte Prinsengracht richting de Amstel.

Het gehele artikel in het Parool staat hier.

Het Comité Walbewoners Prinsengracht heeft het Comité Woonboten Prinsengracht hierin onder andere met deze brief van 11 september 2016 ondersteund.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water, Toerisme en recreatie | Een reactie plaatsen

Minder geluid is heel wat waard!!!

Minder geluid is heel wat waard!!!

Doe mee aan onze rechtszaak tegen geluidsoverlast van evenementen

Het Comité Walbewoners Prinsengracht is met het Wijkcentrum d’Oude Stadt en de bewonersorganisaties Westelijke Grachtengordel, SamenZeedijk en het Comité Woonboten Prinsengracht in beroep gegaan tegen het besluit tot afwijzing van alle bezwaren op de vergunning voor de EuroPride. Het beroep richt zich absoluut niét tegen de EuroPride maar wél tegen de onduldbare geluidsoverlast waarmee deze gepaard is gegaan. De uitkomst is van belang voor alle andere toekomstige evenementen in de binnenstad.

Wij vragen u om als direct belanghebbende mede-financier te worden van deze rechtszaak, omdat wij onvermijdelijk een advocaat en deskundigen moeten raadplegen, overigens, bij voldoende deelname, tegen relatief lage kosten.

 Bij de rechtbank wordt gepleit voor een aanvaardbaar geluidsniveau, waarvoor ook normen zijn en waar reeds jurisprudentie over is, zodat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken wanneer er buiten een feest of concert aan de gang is.

De gemeente Amsterdam zal bij vergunningverleningen in de hele stad de voorwaarde moeten stellen dat de organisatoren de beste beschikbare technieken toepassen. Zo kan geluidshinder bij omwonenden drastisch verminderd worden, of zelfs helemaal worden voorkomen, terwijl bezoekers wel gewoon van hun muziek kunnen genieten.

Er wordt naar gestreefd te bereiken dat de rechter een uitspraak doet die de gemeente Amsterdam aanzet tot serieuze maatregelen om evenementen-overlast voor bewoners in de hele stad te beperken. Zeker in het nieuwe evenementenbeleid dat op komst is, en tot nu toe nog weinig hoop biedt.

Het Wijkcentrum d’Oude Stad stelt haar bankrekening beschikbaar voor donaties.
U kunt meehelpen door een eenmalige donatie, te storten op bankrekeningnummer:

NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d Oude Stadt o.v.v. GELUID.

Het totale streefbedrag is € 4.000, voor de kosten van advocaat en deskundigen, de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Omdat het wijkcentrum een ANBI status heeft, kunt u uw bijdrage in mindering brengen op uw belastingaangifte.
Geluid_Wijkcentrum.png

Geplaatst in Evenementen, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Kostverlorenvaart veel geschikter voor Botenparade

De Kostverlorenvaart blijkt veel geschikter voor de Botenparade in haar huidige grootte en omvang dan de Prinsengracht blijkt uit een analyse die het Comité Walbewoners Prinsengracht en het Comité Woonboten Prinsengracht hebben gemaakt door beide locaties met elkaar te vergelijken. Op basis hiervan is een raadsadres aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gezonden met het advies de Botenparade te verplaatsen naar de Kostverlorenvaart.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Reacties uitgeschakeld voor Kostverlorenvaart veel geschikter voor Botenparade

Resultaten steekproef bewoners over Botenparade

Het Comité Woonboten Prinsengracht en het Comité Walbewoners Prinsengracht hebben een steekproef onder haar leden gehouden over de Botenparade op 6 augustus 2016. De resultaten van de steekproef zijn hier te vinden. Ze zullen besproken worden tijdens de evaluatie op 20 september 2016.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Onderhoud en gebruik openbare ruimte, Overlast te Water, Toerisme en recreatie | Een reactie plaatsen

Evaluatie EuroPride met bewoners

Op 20 september 2016 vindt de evaluatie van de EuroPride plaats met het Evenementenbureau van de gemeente, met de organisatoren en met 33 betrokken bewonersgroepen.Er zullen 4 hoofdpunten naar voren worden gebracht. Deze zijn te vinden in het raadsadres dat naar de gemeente is gezonden.

De 18 punten die het Comité Walbewoners Prinsengracht samen met het Comité Woonboten Prinsengracht zullen inbrengen zijn:

1. Afval + handhaving

2. 14020 en meldingen Waternet + handhaving

3. Handhaving algemeen

4. Bewonersbrieven

5. Toiletvoorzieningen + handhaving wildplassen

6. Privéfeesten vanuit huizen en particuliere boten + handhaving

7. Illegale feesten (d.w.z. commerciële feesten op boten en op de kade) + handhaving

8. Afsluiting Prinsengracht + handhaving

9. Geluid Botenparade + metingen (decibel en MoSART)

10. Geluid Buitenpodia en bars + metingen (decibel en MoSART)

11. Opbouw- en afbouw (zondagsrust, nachtrust, …) + handhaving

12. Geluidstests + handhaving

13. Schade, schoonmaak en vernielingen particuliere eigendommen

14. Toegang woningen

15. Verplaatsen Botenparade

16. Bewaking woonboten

17. Parkeerverbod

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water, Toerisme en recreatie | Een reactie plaatsen

Vaarsnelheid grachten omlaag, luchtkwaliteit beter

De maximumsnelheid wordt van 7,5 naar 6 kilometer per uur teruggebracht in de Amsterdamse grachten, aldus een artikel in Het Parool. Hiermee wil de gemeente de doorvaart verbeteren en geluidsoverlast en luchtvervuiling verminderen.

Dat is goed nieuws voor de bewoners van de grachten. Onderzoek door middel van metingen en een pilotproject hebben uitgewezen dat het instellen van eenrichtingsverkeer de luchtkwaliteit in de Prinsengracht met 63% verbetert. Als de gemeente dat ook nog doorvoert voor de gehele Prinsengracht, komt dat de gezondheid van de bewoners nog meer ten goede.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Evaluatie Botenparade 2016

Het Comité Walbewoners Prinsengracht en het Comité Woonboten Prinsengracht hebben een enquête uitgezet over de afgelopen Botenparade 2016. Meld u nog aan tot 21 augustus 2016 om nog mee te kunnen doen aan de enquête. De resultaten worden gebruikt in de evaluatie met de gemeente en in de besprekingen met de gemeente Amsterdam en de organisatie over de Botenparade 2017.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen