De Botenparade: sterkte voor de achterblijvers en voor de kijkers een plezierige middag

Bijna is het zover: op zaterdag 6 augustus de jaarlijkse botenparade ter afsluiting van de EuroPride. Na het debacle van 2015, hebben wij al heel veel bereikt om het evenement ook voor de bewoners (hopelijk) weer feestelijk te maken.

Er zijn 8 gesprekken gevoerd sinds september 2015 met de organiserende Stichting Amsterdam Gay Pride, het Evenementenbureau van de gemeente en de burgemeester.
Wat is er tot nu toe bereikt als toegezegde verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren (toen men niet eens met de bewoners wilde práten; noch de gemeente noch de Stichting AGP):

 • schoonmaakregime conform Koningsdag
 • veel meer handhavers
 • meer plaskruizen en plas-stewards (die er voor zorgen dat mensen hun behoefte niet in het openbaar doen)
 • metingen van decibellen, óók als er niet wordt geklaagd
 • contactpersonen bij de Gay Pride-organisatie
 • permanente bereikbaarheid van het meldnummer voor overlast: 14020
 • grondige evaluatie in september met betrokkenheid van bewoners
 • handhaving op illegale feesten aan de wal en in boten
 • afsluiting van de Prinsengracht tot 7 augustus 8:00 uur
 • meer toezicht tegen bestorming woonboten (wat elk jaar wel gebeurt)

Helaas wilde gemeente noch organisatie toegeven op de grootste pijnpunten die voor de meeste overlast zorgen:

 • De eindtijden van de buitenbars op de pleinen, in geval van de Prinsengracht betreft dit de aangrenzende Westermarkt en het Amstelveld.
 • Het aantal dagen feest op het Amstelveld (volgens het beleid kan dit maar één dag; nu zijn het twee dagen).
 • De muziek-decibellen op de gevels met doorwerking binnenshuis.

Tijdens de Botenparade is 90 dB(A) op de gevel toegestaan. Dit is 4x zo luid als wat wettelijk is toegestaan, namelijk 70 dB(A). Aan de kade is het dan nóg luider (ca. 96 dB(A). En bij 90 dB(A) kan men na een uur al gehoorschade oplopen. Binnenshuis is voor de bewoners geen normaal leven meer mogelijk.

U heeft ongetwijfeld meegekregen dat meegelift is met een rechtszaak van Wijkcentrum d’Oude Stadt. Deze rechtszaak had een procedurele achtergrond. Het was nooit de bedoeling om de Gay Pride te annuleren, alleen aan te passen op een aantal punten. De rechter heeft echter geoordeeld dat de Gay Pride belangrijker is dan de bewoners en dat de gemeente, met de beleidsvrijheid die ze heeft, onduldbare hinder voor de bewoners als gevolg van het evenement kan toestaan.

We roepen iedereen op foto’s van overlast te nemen en hiervan ook direct melding te doen bij de gemeente (telefoonnummer 14020) die heeft toegezegd te handhaven.

U heeft de brief van de gemeente gelezen. Deze wil graag dat u meedoet aan een gedragsonderzoek naar geluidsbeleving. Ook hiertoe roepen wij u op zodat een correct beeld uit dit onderzoek naar voren komt. Veel bewoners gaan echter weg rond 6 augustus.

De achterblijvers wordt sterkte toegewenst, of een plezierige middag als u gaat kijken.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Gaypride, verhuizen, hoe zo?

Ingezonden brief, NRC Handelsblad 30 juli 2016

Gaypride, Verhuizen, hoe zo?

Met trots dragen wij de naam van grachtengordelbewoner. Mijn buren zijn er geboren en wonen er al generaties lang, andere buren kochten 50 jaar geleden verkrotte panden en maakten daar met veel inspanning comfortabele woonruimte van. Wij zijn een minderheid van ca. 30.000 bewoners – dat zou GLBT moeten aanspreken -, waaronder ouderen, zieken en kleine kinderen, die de overlast niet kunnen ontlopen, tegenover een miljoen bezoekers van het feest, die wij gastvrijheid verlenen.

Wij hebben respect voor wat de GLBT-organisaties hebben bereikt en vinden ook dat dit met een feest gevierd dient te worden. Wij vragen slechts minder overlast van geluid en vervuiling. In het bijzonder minder decibellen – met de huidige techniek is het mogelijk zonder kwaliteitsverlies – en een enkel uurtje korter om de rust in de woonomgeving terug te krijgen.

Wij vragen van onze gasten respect voor onze leefomgeving, die bevuild wordt met kots, urine en fecaliën en ander afval.

Wij vragen ons af of al die Theo Verheuls, die vinden dat wij moeten verhuizen, zo’n overlast mogen geven op de plek waar zijn geboren zijn en/of wonen.

H.E. van Nierop

Geplaatst in Evenementen, Leefbaarheid | Een reactie plaatsen

Evenementen in Amsterdam: Bewoners op de tweede plaats

Vandaag 21 juli 2016 heeft de rechter vonnis gesproken inzake de aanvraag van de voorlopige voorziening door het Wijkcentrum d’Oude Stadt, mede namens het Comité Walbewoners Prinsengracht, tot het opschorten van (delen van) de vergunning voor de EuroPride totdat de bezwaarschriften zijn behandeld. In het kort komt het er op neer dat de burgemeester een grote beoordelings- en beleidsvrijheid heeft wat betreft de evenementen in de stad.

Hoewel de geluidsbelasting voor de bewoners aanzienlijk is, ook tijdens de Botenparade, is voldoende gemotiveerd waarom de geluidsnormen worden overschreden. Verder heeft de Gay Pride zijn oorsprong in de Amsterdamse binnenstad; reden om het niet te spreiden. Wat betreft de eindtijden van de buitenpodia heeft de burgemeester deze conform het beleid vastgesteld omdat algehele sluiting om 22:00 uur een te groot veiligheidsrisico oplevert.

Ook op de Zeedijk worden voldoende veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van de 3.000 bezoekers te garanderen. Wat betreft bovenmatige overlast heeft de burgemeester een groot aantal maatregelen rondom de Prinsengracht aangekondigd om deze te verminderen of te voorkomen. Dit is volgens de rechter voldoende om de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de bewoners te garanderen.

Tot slot heeft de burgemeester volgens de rechter terecht een groter belang aan het evenement Gay Pride toegekend dan aan de belangen voor de bewoners.

Het is uiteraard zeer terecht dat de EuroPride gewoon doorgang vindt. Deze uitspraak is echter van belang voor alle evenementen in de stad die nog gaan komen, en voor het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid.

Op 26 juli is de behandeling van de bezwaarschriften door de bezwaarschriftencommissie.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam | Een reactie plaatsen

Rechtbank doet op 21 juli uitspraak over aanpassingen vergunning EuroPride

De rechter beslist donderdag 21 juli om 13:30 uur of de vergunning voor de Gay Pride/Euro Pride aanpassingen behoeft zodat voorkomen wordt dat de bewoners van de Amsterdamse binnenstad onduldbare hinder ondervinden in hun woningen en leefomgeving. Een feest hangt tenslotte niet samen met harde muziek of nog een uur of twee, drie doordrinken. Het thema “Join our freedom, feel free to join us!” heeft hier zeker niet onder te lijden.

Berichten in de pers:

AT5

Parool

Parool

Parool

 

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Behandeling Voorlopige Voorziening EuroPride-vergunning

Op 19 juli om 15:30 uur dient de aanvraag voor een Voorlopige Voorziening inzake de EuroPride/Botenparade bij de rechtbank te Amsterdam. De aanvraag voor een voorlopige voorziening is noodzakelijk gebleken om dat de gemeente de behandeling van de bezwaarschriften pas op 26 juli had ingepland, dus ná aanvang van het EuroPride-evenement. De vergunning is dan niet meer aan te passen.

Indien de voorlopige voorziening wordt toegewezen, wordt de vergunning opgeschort totdat de bezwaarschriften zijn behandeld.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Toezeggingen burgemeester aan de bewoners inzake de EuroPride

Na het gesprek op 29 juni 2016 met de 32 indieners van zienswijzen op de vergunningaanvraag voor de EuroPride heeft burgemeester Van der Laan per brief een aantal verdere toezeggingen gedaan aan de bewoners.

Concreet zijn dit:

 • extra bewaking voor de woonboten
 • 16 extra handhavers tijdens de botenparade (van 60 naar 76)
 • gastheren en -vrouwen ter voorkoming van wildplassen
 • de stremming van de Prinsengracht na afloop van de Botenparade wordt uitgebreid tot 08:00 uur zondagochtend
 • 8 plaszuilen en 1 toiletunit extra langs de route van de Botenparade
 • 20 extra plaszuilen en 4 extra toiletunits in de effectgebieden
 • een evaluatie met de bewoners na afloop

Er staan wel twee onjuistheden in de brief:
1. Dat één evenement minder op de Westermarkt een toezegging is. Dit was een foutje in de vergunningaanvraag omdat de Pride Walk niet op de Westermarkt maar op de Dam eindigt deze keer.
2. Dat de bewoners met steeds weer nieuwe wensen komen. Alles stond in de zienswijzen en is al in eerdere gesprekken genoemd. Daar zijn  geen nieuwe wensen bij gekomen.

Helaas zijn er geen toezeggingen gedaan inzake de grootste pijnpunten voor de bewoners: de maximale geluidsnormen (die weer hoger zijn in vergelijking met 2015; de maximale norm van 70dB(A) op de gevel wordt met 20dB(A) overschreden hetgeen 4x zo luid is) en de eindtijden van de buitenpodia en -bars (die met 3 uur de eigen normen van de gemeente overschrijden).

Tijdens de Botenparade worden in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen geluidmetingen gedaan bij de bewoners in huis  en in de openbare ruimte om daarmee de nieuwe normeringen voor acceptabele geluidsnormen vanaf 2017 te kunnen onderbouwen.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Vernieuwing Walmuur oneven zijde tussen Leidsestraat en Spiegelgracht

het_prinsengracht_ziekenhuis__large

De gemeente Amsterdam heeft op 10 juni 2016 de offerteaanvraag gepubliceerd voor de walmuurvernieuwing en herinrichting van de Prinsengracht oneven zijde, ter hoogte van
huisnummer 743 en brug 69 tussen de Leidsestraat en de Spiegelgracht. Op vrijdag 8 juli 2016 zijn de inschrijvingen geopend en is met de beoordeling begonnen. Als ook het voormalige Prinsengrachtziekenhuis is opgeknapt en de nu ontbrekende iepen zijn geplant, ligt dit rak van de Prinsengracht er vanaf het voorjaar van 2017 weer prima bij.

w-508_prinsengracht_1_background

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Onderhoud en gebruik openbare ruimte | 1 reactie

Handhavingsverzoeken Botenparade 6 augustus 2016

Het Comité Walbewoners Prinsengracht heeft op 29 juni 2016 vijf separate handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente Amsterdam voor de Botenparade als onderdeel van de EuroPride op 6 augustus 2016.

Het betreft handhavingsverzoeken op het gebied van:

 1. Vuilnis en ontlasting op straat en tegen de woningen;
 2. De afsluiting van de Prinsengracht na afloop van de Botenparade;
 3. Het maximale geluidsniveau tijdens de Botenparade;
 4. Niet-vergunde feesten op de wal en op het water;
 5. Versterkte muziek op boten na afloop van de Botenparade.

Bij elk van de punten is er sprake van overtreding van wettelijke voorschriften met overlast voor de bewoners als gevolg. De gemeente Amsterdam is bevoegd tegen deze overtredingen op te treden.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Onderhoud en gebruik openbare ruimte, Overlast te Water | 1 reactie

Bewoners vragen voorlopige voorziening aan rechter vanwege vergunning EuroPride

PERSBERICHT 29 juni 2016

Bewoners Amsterdamse Binnenstad in gesprek met de Burgemeester over vergunning EuroPride; rechtsgang blijft optie

Op 29 juni 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden op het Stadhuis met de Burgemeester,  bewoners(organisaties) uit de binnenstad, waaronder een delegatie van het bestuur van het Wijkcentrum d ’Oude Stadt en de organisator AGP. Dat gesprek ging over de bezwaren van bewoners tegen een aantal aspecten van de verleende vergunning voor de EuroPride. De bewoners vinden de Gay Pride (dit jaar EuroPride) belangrijk, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en solidariteit dat helemaal bij Amsterdam thuishoort. Maar bewoners vinden ook dat een leuk feest voor iedereen leuk moet zijn en dat de gemeente zich moet houden aan haar eigen regels.

Overlast
Jaar in, jaar uit hebben te veel bewoners in de binnenstad te veel overlast van evenementen in hun woonomgeving. De jaarlijkse Gay Pride is dit jaar als EuroPride in duur meer dan verdubbeld, het aantal feestlocaties is uitgebreid, klachten over langdurige extreme geluidsoverlast worden niet gehoord, etc. ;  van dat alles hebben de bewoners meer dan schoon genoeg. De irritatie wordt groter en het begrip voor de overlast ontbreekt echt bij de ambtenaren.

Gesprek
Het gesprek met de burgemeester was vertrouwelijk. In de loop van de volgende week meldt de gemeente op welke punten tegemoet kan worden gekomen in de steeds terugkerende  overlast die bewoners ervaren bij grote evenementen in de binnenstad. Eigenlijk zijn de bewoners gewoon te laat bij dit traject betrokken, dat veel te laat is opgestart. Hierdoor konden de bewoners feitelijk alleen nog maar zienswijzen inbrengen en daarna bezwaar maken.

Echte overlast
Al eerder is toegezegd dat  er meer en grotere afvalbakken komen, dat rommel nog tijdens de vele feesten wordt opgeruimd en dat de plaskruizen en dergelijke op tijd worden geleegd en opgeruimd. Daar zijn de bewoners uiteraard heel blij mee. Echter de verstrekte vergunning komt op een aantal besproken essentiële punten niet tegemoet aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zijn zelfs erger geworden. Een aantal organisatorische zaken is onduidelijk, of niet goed geregeld

Naar de rechter
Ongeacht de daadwerkelijke uitkomst van het gesprek met de burgemeester, worden die bezwaarschriften pas in behandeling genomen wanneer de EuroPride al van start is gegaan. De hele bezwaarprocedure zal pas afgerond zijn lang nadat de EuroPride afgelopen is.

Daarom vraagt het wijkcentrum een voorlopige voorziening bij de rechter in een poging voor de belangrijkste klachten een oplossing te bewerkstelligen vóórdat het evenement van start gaat. Dit doet het Wijkcentrum mede namens de bewonersorganisaties  Comité Walbewoners Prinsengracht, Comité woonboten Prinsengracht, bewoners van de Westelijke Grachtengordel, Samenzeedijk en een aantal individuele bewoners.

Het wijkcentrum houdt de mogelijkheid open om die procedure bij de rechter in te trekken, maar ziet daar voorlopig geen reden toe.  Dat komt omdat de bewoners ook na het gesprek met de burgemeester te weinig merken van enige aanpassingen op de eindtijden en de extreme geluidsoverlast. Wij houden de lijnen open voor een constructief vervolggesprek.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid | Een reactie plaatsen

Vergunning EuroPride

Op 10 juni 2016 heeft burgemeester Van der Laan de vergunning ondertekend voor de organisatie van de EuroPride 2016, inclusief de bijbehorende reacties op de ingediende zienswijzen. De vergunning met bijlagen is te downloaden via de website van de gemeente Amsterdam.

 

Geplaatst in Evenementen, Leefbaarheid, Overlast te Water, Veiligheid | Een reactie plaatsen