Ingediende zienswijze op EuroPride, de Botenparade

Op 20 mei 2016 is de zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag door de Stichting Amsterdam Gay Pride voor de EuroPride, met name voor het onderdeel “Botenparade”, die de Stichting AGP op zaterdag 6 augustus 2016 hoopt te kunnen houden.

Zienswijze vergunningaanvraag EuroPride/Botenparade

Op 2 juni hebben vertegenwoordigers van 9 bewonersorganisatie een overleg gehad op het stadhuis van Amsterdam met het Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam en de Stichting AGP om te overleggen over de ingediende zienswijzen en hoe er voor kan worden gezorgd dat het evenement niet alleen voor de deelnemers en bezoekers maar ook voor alle binnenstadbewoners een feest kan worden. De bewoners zijn niet met geheel lege handen naar huis gekeerd, maar vonden weinig gehoor voor hun verzoeken. Een verslag van de bespreking is te vinden in het ledengedeelte van deze website.

Het betreft de organisaties
– De NachtWacht (Rembrandtpleinbuurt)
– Buurt 7 (Westelijke Grachtengordel-noord)
– Buurt 6 (Westelijke Grachtengordel zuid)
– Wij-Amsterdam, de Federatie van Bewonersverenigingen in Amsterdam
– Comité Woonboten Prinsengracht
– Comité Walbewoners Prinsengracht
– Wijkcentrum d’Oude Stadt
– Samen Zeedijk
– Amstelveldbuurt

In totaal zijn 33 zienswijzen ingediend op de vergunningaanvraag. Ca. 9 juni wordt de vergunning verwacht, waarna de inwoners van de Binnenstad eventueel bezwaar kunnen maken.

Op 30 mei heeft de Amstelveldbuurt een soortgelijk overleg gehad. Het verslag van dat overleg van AGP/Europride met de vereniging Amstelveldbuurt staat op de website van de
Amstelveldbuurt

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | 1 reactie

Wijkcentrum d’Oude Stadt nodigt uit i.v.m. vergunningaanvraag Euro Pride (do. 19 mei 2016)

Elk jaar wordt in een Europese stad de EuroPride gehouden, en dit jaar in Amsterdam. Het is de ‘Europese versie’ van de Gay Pride. Al jaren een feest tot genoegen van zeer velen in en buiten Amsterdam, en dat moeten we vooral zo houden.

Tijdens de EuroPride worden over 15 dagen verspreid zo’n 200 bijeenkomsten, debatten en congressen in de stad gehouden. Positief is ook dat er feestelijke activiteiten op openbare plekken in de stad georganiseerd worden om juist de diversiteit zichtbaar te maken, mensen trots te laten zijn op wie ze zijn en solidair te zijn met doelgroepen en landen waar dit nog niet voor geldt.

Op de website van de gemeente ligt ter inzage de aanvraag met bijlagen voor de EvenementenvergunningEuroPride. De festiviteiten worden in de periode 22 juli tot en met 7 augustus gehouden. De gemeente vraagt aan bewoners uiterlijk 23 mei hun zienswijze in te dienen.

Het evenement vindt plaats op vele locaties, (pdf), vooral in het centrum, inclusief distributiepunten drank (bar) en eten (pdf). Helaas kleven er ook nadelen aan zo’n groots evenement. Bewoners die al vorig jaar bij de gemeente problemen duidelijk hebben aangekaart, zien nu dat de voorgestelde maatregelen (weer) onvoldoende dreigen te zijn.  Daarom hebben organisaties Wij-Amsterdam, een groep bewoners van de Westelijke Grachtengordel Noord, het Comité Woonboten Prinsengracht, het Comité Walbewoners Prinsengracht het Wijkcentrum d’Oude Stadt  benaderd voor een breder overleg met vertegenwoordigers van andere buurtgroepen. Dat gaat om welke zienswijze in te dienen bij de nu voorliggende vergunningaanvraag voor hun specifieke evenementenlocatie.

De organisatoren zeggen dat tijdens de EuroPride dit jaar extra inzet gepleegd wordt op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen. Echter een eerste toetsing van de vergunningaanvraag (pdf) aan de nota Evenementen in de binnenstad, het draaiboek evenementen, de nota Stad in Balans en het Vernieuwde Coalitieakkoord leert anders.

In het overzicht  van Wij-Amsterdam Toetsing vergunningaanvraag staat nu al voldoende informatie om een onderbouwde zienswijze te maken. Ook is een analyse gemaakt van de bezoekersaantallen en aanwezige sanitaire voorzieningen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in de aanvraag het aantal sanitaire voorzieningen ver beneden de normen blijft, waardoor veel evenement bezoekers uiteindelijk elders hun behoefte doen, tot grote ergernis van bewoners.

Oproep
De vertegenwoordigers van verontruste bewoners willen ook met u gezamenlijk verder overleggen om mogelijke (andere) punten als zienswijze in te brengen. Daarom nodigen wij vertegenwoordigers op van buurtgroepen in het centrum van de stad te komen naar het extra buurtenoverleg op:

donderdag 19 mei om 17.00 uur
in het Wijkcentrum d’ Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam

Meer informatie en alle documenten is te vinden op: website Wijkcentrum d’Oude Stadt

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid | Een reactie plaatsen

Vergunning Canal Parade aangevraagd

Op 3 mei 2016 is door de Stichting Gay Pride Amsterdam de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor de Europride 2016, waaronder de Canal Parade valt die grotendeels over de Prinsengracht zal gaan. De aanvraag met bijlagen is te downloaden op de website van de gemeente Amsterdam.

De vergunningaanvraag met een bijlage met tekeningen van alle locaties en een andere bijlage met alle bars en voedselstalletjes zullen kritisch worden beoordeeld. De aanvraag, en over enige tijd de verleende vergunning, zullen worden getoetst aan de nota buitenevenementen in de binnenstad (2008) en aan het draaiboek voor evenementen van de gemeente Amsterdam.

Hieraan moet het evenement in ieder geval voldoen.

Kaartje_EuroPride_2016

Gezien de omvang van het evenement, dat een groot deel van het centrum zal beslaan en van 23 juli t/m 7 augustus 2016 zal duren, is overlast voor de bewoners van de binnenstad van Amsterdam vrijwel onvermijdelijk. Van belang voor de bewoners is dat dit tot een minimum wordt beperkt, het voor hen leefbaar blijft en het ook voor hen een feestelijke gebeurtenis zal zijn.

Door de gemeente wordt in ieder geval wel al op haar website vermeldt:

Tijdens de EuroPride wordt dit jaar extra inzet gepleegd op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op geluid en wildplassen.

Tot 24 mei kunnen zienswijzen op de vergunningaanvraag worden ingediend.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Overlast te Water | Een reactie plaatsen

Overleg met gemeente en organisaties over evenementen

Op 15 maart 2016 heeft een overleg plaatsgevonden van het Comité Walbewoners Prinsengracht en het Comité Woonboten Prinsengracht met de Gemeente Amsterdam, het Evenementenbureau, en de Stichting Gay Pride Amsterdam die de Gay Pride en Canal Pride organiseert. Tijdens het constructieve overleg is de Canal Pride 2015 geëvalueerd en zijn afspraken over de Canal Pride 2016 gemaakt. Tevens is later het raadsadres beantwoord door burgemeester Van der Laan.

Er komt een vervolgoverleg om de vinger aan de pols te houden.

Het evaluatieverslag, het gespreksverslag en de beantwoording van het raadsadres zijn te downloaden op het met een wachtwoord afgeschermde ledendeel van de website.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam, Overlast te Water | 3 reacties

Beantwoording brief over toeristenbelasting

Op 17 december 2015 heeft het Comité een brief aan de gemeente gestuurd over de besteding van de extra toeristenbelasting aan uitbreiding van schoonmaken en handhaving in de stad omdat meer bezoekers meer inzet daarvan vragen.

Op 9 maart 2016 is het antwoord daarop van de gemeente ontvangen. Het komt er op neer dat het geld in de algemene middelen gaat, maar dat de gemeente zich inspant om drukte te spreiden en vervuiling en overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid, Toerisme en recreatie | Een reactie plaatsen

Behandeling brief in gemeenteraad

De brief van het Comité Walbewoners Prinsengracht gericht aan de Gemeenteraad en het College van B&W wordt op 9 maart 2016 in de raad besproken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aansluiting bij Wij-Amsterdam

Het Comité Walbewoners Prinsengracht heeft zich aangesloten bij Wij-Amsterdam, de federatie van samenwerkende bewonersorganisaties in Amsterdam. Wij hebben dit gedaan omdat we denken dan samen sterker te staan om de overlast voor de inwoners van de stad te verminderen.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Leefbaarheid | Een reactie plaatsen

Behandeling raadsadressen in Gemeenteraad

Het Comité Walbewoners Prinsengracht heeft twee brieven aan de gemeenteraad en aan het College van Burgemeesters en Wethouders, zogenaamde raadsadressen, gezonden.

  1. Een brief waarin het Comité Walbewoners Prinsengracht zich voorstelt aan raad en B&W.
  2. Een brief, samen met andere bewonersorganisaties, waarin de 5,5 miljoen AirBNB-toeristenbelasting geclaimd wordt voor uitbreiding van de handhaving.

Op 20 januari 2016 zijn de brieven in de gemeenteraad besproken, waarbij de raad een besluit neemt over de wijze van afdoening. De eerste brief wordt door het college behandeld en de tweede brief door de raadcommissies voor Financiën en voor Economie.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam | Een reactie plaatsen

Amsterdam deelt evenementensubsidies 2016 uit

De gemeente Amsterdam heeft 2,2 miljoen aan subsidie voor grote evenementen in 2016 verdeeld, waarvan er één, die zich voornamelijk in het centrum afspeelt, 15 dagen gaat duren. Waarschijnlijk zal dan een deel van de subsidie gebruikt worden om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Geplaatst in Evenementen, Gemeente Amsterdam | Een reactie plaatsen

Claim Airbnb-miljoenen voor handhaving en schoonmaak

Samen met andere bewonersorganisaties heeft het Comité Walbewoners Prinsengracht de 5,5 miljoen euro aan toeristenbelasting over 2015 die het Amerikaanse bedrijf Airbnb aan de gemeente Amsterdam gaat overmaken, geclaimd voor vergroting van de budgetten voor handhaving en schoonmaken. Op 17 december 2015 is hierover een brief aan het College van Burgemeesters en Wethouders en aan de gemeenteraad gezonden. Aangezien het een raadsadres is, moet deze worden behandeld en beantwoord.

Geplaatst in Gemeente Amsterdam, Toerisme en recreatie | Een reactie plaatsen