Over het Comité

Het Comité Walbewoners Prinsengracht is op 14 oktober 2015 als vereniging opgericht. Gezien de snelle ontwikkelingen sinds 2010 op toeristisch en evenementengebied en IMG_1258daarmee gepaard gaande (toenemende) overlast is het belangrijk dat bewoners en andere belanghebbenden een stem hebben in wat er voor hun deur, in hun straat en in hun leefomgeving gebeurt en georganiseerd wordt.  De gemeente Amsterdam ondersteunt bewonersparticipatie. Het Comité verenigt niet alleen de bewoners en eigenaren van bedrijven van de (Korte) Prinsengracht, maar ook die van de omliggende gebieden en directe omgeving als de Noordermarkt, de Westermarkt en het Amstelveld.

Het Comité Walbewoners Prinsengracht is niet tegen een feestje op z’n tijd. Toeristen en andere bezoekers worden van harte welkom geheten om van onze fraaie stad te genieten. Maar wel vragen we ze om de bewoners en hun leefomgeving te respecteren.

Het Comité Walbewoners Prinsengracht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64355667

Vooralsnog vermelden we op deze website geen namen omdat de site voor de hele wereld te lezen is. Na een bericht van u wordt u via de e-mail geïnformeerd.