Over het lidmaatschap van het Comité

Betrokkenheid is wat mensen bindt.

U wordt lid door u aan te melden voor het Comité Walbewoners Prinsengracht via het aanmeldformulier. Door u aan te melden onderschrijft u de doelstelling van het Comité Walbewoners Prinsengracht en gaat u er mee akkoord dat de ingevulde gegevens voor mailingen aan u worden gebruikt.

U ontvangt na aanmelding een e-mail ter bevestiging. Er zijn geen kosten aan het lidmaatschap verbonden. Wel zal u een kleine vrijwillige bijdrage worden gevraagd waarmee het Comité de communicatie-onkosten kan bestrijden.

U kunt ook weer opzeggen door een e-mail te sturen naar walbewonersprinsengracht@gmail.com. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van de opzegging.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Op 25 mei 2018 is de AGV ingegaan op grond van regelgeving van de Europese Unie. Wanneer u zich heeft aangemeld als lid worden uw gegevens opgeslagen in een databestand in de vorm van een rekenblad op de website van Drive. Dribe is onderdeel van Google. Het privacybeleid van Google staat hier. Deze voldoet aan de eisen die het AGV hieraan stelt. Uw gegevens kunnen hier alleen benaderd worden door de bestuursleden van het Comité. Een periodiek reservekopie van uw gegevens wordt lokaal bij een van de bestuursleden opgeslagen om te voorkomen dat bij een calamiteit het ledenbestand onbruikbaar is.

Uw gegevens worden voor twee doeleinden gebruikt: 1. Aantonen aan de gemeente Amsterdam met het aantal hoeveel leden wij hebben en 2. U periodiek een bericht per e-mail sturen over de activiteiten van het Comité.
De e-mails worden verzonden door middel van het programma MailChimp. In die programma staan uw achternaam (met aanhef) en uw e-mailadres opgeslagen. Het privacybeleid van MailChimp staat hier. Deze voldoet aan de eisen die het AGV hieraan stelt.

De gegevensverwerking van het ledenbestand van het Comité Walbewoners Prinsengracht brengt geen hoog risico voor rechten en vrijheden met zich mee. Er dient derhalve geen Data Protection Impact Assesment uitgevoerd te worden.

De Functionaris Gegevensverwerking is de secretaris van het Comité Walbewoners Prinsengracht.

Bij opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens volledig uit bovengenoemde databestanden verwijderd.

(24 mei 2018)