Doelstelling

Het Comité Walbewoners Prinsengracht heeft als doel het ontplooien van activiteiten tot behoud en bevordering van een goede en prettige woon-, werk- en leefomgeving en het voorkomen en het verminderen van overlast van welke aard dan ook voor bewoners en andere belanghebbenden op, aan en rond de (Korte) Prinsengracht te Amsterdam.

Op 1 augustus 201o is de 17e eeuwse Grachtengordel van Amsterdam, waarvan de Prinsengracht deel uitmaakt, door de UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De rest van de binnenstad fungeert als ‘bufferzone’. Dit is iets om zeer trots op te zijn en reden om uiterst zorgvuldig en met respect met het gebied om te gaan.

unesco